Over Oranje

Fanfare
Oranje is een fanfareorkest. Dit is een orkest dat bestaat uit koperblazers en slagwerk, aangevuld met saxofoons. Ons repertoire bestaat uit toegankelijke muziek zoals actuele popmuziek, filmmuziek of evergreens. Maar we spelen ook serieuze concertwerken. Op de concerten van Oranje is er voor iedere luisteraar wat wils.

Blaze blinder!
Elke dinsdagavond komen de leden van Oranje van 19.45 tot 21.45 uur naar het Dorpshuis “Us Gebou” te Spannum om met elkaar te repeteren. Oranje treedt meestal op in het eigen dorp of in buurdorp Winsum. Oranje laat van zich horen tijdens concerten, begeleidt kerkdiensten, geeft serenades en verzorgt optredens bij koningsdag en dorpsfeesten etc. Daarnaast proberen we elk jaar deel te nemen aan concoursen en/of festivals.

Uit alle windstreken
Oranje bestaat op dit moment uit 24 leden. Bestond het korps in 1898 nog enkel uit Spannummers, vandaag de dag komen ze daarnaast ook nog uit 10 andere dorpen en steden. Te weten: Berltsum, Bolsward, Dronryp, Exmorra, Iens, Leeuwarden, Reduzum, Wergea, Witmarsum en Wommels.