Steun Oranje

Jild op ’t kleed
Een paar keer per jaar zijn alle leden van Oranje druk bezig om acties te houden, zodat we weer nieuwe instrumenten en bladmuziek aan kunnen schaffen. Zo zorgen we voor het verzamelen van het oud papier in Spannum.

Donateur worden?
Je kunt Oranje ook steunen door donateur te worden of een gift te geven. Om donateur te worden kun je hier een automatische machtiging downloaden en invullen. Daarna kan het formulier toegestuurd worden aan onze penningmeester op onderstaand adres:

Penningmeester Chr. Muziekvereniging Oranje
Haedstrjitte 15
9008 SM Reduzum

Ook giften zijn natuurlijk welkom. Die kun je overmaken op IBANnr: NL86 RABO 0371 0030 40 t.n.v. Oranje Spannum.