Première muzikaal openluchtspel Wat bisto leaflik!? op 8 juni in Spannum

CMV Oranje Spannum bestaat dit jaar op 11 oktober 125 jaar. Dit viert de vereniging met de uitvoering van het openluchtspel Wat bisto leaflik!? De voorstelling gaat over het leven van Waling Dijkstra, één van de grootste Friese schrijvers en dichters en grondlegger van de Friese toneelcultuur. Naast toneel is er een grote rol voor de muziek. De muziek voor de voorstelling is gecomponeerd door Thom Zigterman, de dirigent van CMV Oranje Spannum. 

Het verhaal

Waling Dijksta moest in Spannum met zijn moeder de bakkerij draaiende houden. Veel liever was hij bezig met zijn passie: het schrijven en dichten in de Friese taal. In het dorp was hij niet altijd geliefd vanwege zijn andere manier van denken. Ook op romantisch gebied nam Waling het niet zo nauw met de ongeschreven regels. Dit alles zorgde voor veel drama in het leven van de kunstenaar. De titel Wat bisto leaflik!? verwijst naar zijn bekende lied Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn. Maar was Waling zelf wel zo ‘leaflik’?

Passy Pôle

Voorafgaand aan het openluchtspel kunnen bezoekers alvast in de sfeer komen op de Passy Pôle. In dit voorprogramma kunnen bezoekers de passies van Waling Dijkstra zelf beleven. In een ongedwongen sfeer gaan ze creatief aan de slag of genieten de bezoekers van een mooie voordracht onder het genot van een hapje en drankje. Oftewel: het wordt een openluchtspel met passie. Het openluchtspel is een gezamenlijk initiatief van CMV Oranje Spannum en stichting Mei-inoar Spannum.

Kaarten bestellen

Het openluchtspel Wat bisto leaflik!? is te beleven op 8 (première), 9, 10, 15, 16 en 17 juni 2023. Kaarten zijn te koop via: www.watbistoleaflik.nl.

Kerstconcert 18 december a.s.

Op zondag 18 december organiseren wij een kerstconcert in samenwerking met het koor The Local Vocals. Het concert start om 14.30 uur in de boerderij van Monique Bartels in Spannum (Tsjerkebuorren 1). Doe warme kleren aan. Na afloop is er een warm drankje en kunt u een vrijwillige gift geven voor het concert.

U bent van harte welkom!

Koffieconcert op zondag 30 oktober

Op zondag 30 oktober organiseren wij een koffieconcert in Us Gebou in Spannum. Ook het saxofoonkwartet van Excelsior Schraard zal van zich laten horen.

Het concert begint om 11.00 uur. De koffie staat om 10.30 al klaar. De toegang is gratis. U kunt na afloop een bijdrage geven om onze vereniging te steunen.

Fan herte wolkom!

Mooi slotconcert op 5 juli

Wat was het een prachtige avond dinsdag in Spannum! Met het Mienskipsorkest Greidhoeke en 3 maestrokandidaten was het een mooie afsluiting van ons seizoen. Anne Hijma was de winnaar van de titel “Maestro fan Spannum”! Hij kreeg de wisselbeker uit handen van jurylid en dirigent van het mienskipsorkest Roelof Bakker. Ook de andere twee kandidaten Hedser Tijtsma en Klaas van Marrum kregen de complimenten voor hun dirigeertalent van onze dirigent Thom Zigterman. Bekijk alle foto’s en een filmpje op onze facebookpagina.

Eerste repetitie Nij Talint Orkest groot succes!

Zaterdagmiddag 2 oktober was de eerste repetitie van Nij Talint Orkest Greidhoeke in Spannum. Met 26 deelnemers meteen al een groot succes.

Allemaal gaan ze de uitdaging aan om een blaas- of slagwerkinstrument te leren bespelen. De meeste nieuwe muzikanten hebben geen muzikale ervaring. Dat bleek echter geen enkele belemmering. Binnen de kortste keren kwam er geluid uit de instrumenten. Onder de bezielende leiding van Guus Pieksma en met de hulp van ervaren muzikanten van Oranje Spannum speelden ze in een mum van tijd hun eerste vijf noten. Enthousiast, trots en al uitkijkend naar de tweede repetitie gingen de muzikanten, mét instrument en orkestmap, naar huis.

Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma. Het is een laagdrempelige manier om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Nij Talint Orkest Greidhoeke wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en VSB Fonds.

Start projekt Waling Dijkstra

Goed nijs yn dizze nuvere tiden! Yn 2023 bringe wy mei Stifting Mei-inoar Spannum de wurden en wiisheden fan Waling Dijkstra op de planken. Us fanfare bestiet dan 125 jier. En dat wolle wy fansels graach fiere mei it doarp!

Bôle troch de buorren

Op 23 april wie de offisjele oankundiging fan it projekt. Bern fan skoalle De Tarissing yn Spannum krigen bôle oanbean troch Waling Dijkstra. Ek alle ynwenners fan Spannum krigen in bôle oanbean.

Wa wie Waling Dijkstra?

Waling Dijkstra wie in man dy’t yn 1840 yn Spannum de bakkerij fan syn mem oernimme moast. Mar hy woe leaver dichtsje en ferhalen fertelle. Waling wie ek in strider foar de Fryske taal. Genôch ferhalen foar in moai teaterstik mei muzyk.

De kommende tiid wurdt der socht nei in skriuwer en regisseur foar it stik. Us dirigint Thom Zigterman sil him dwaande hâlde mei de muzyk foar de foarstelling. It wurdt in moai projekt foar en mei alle ynwenners fan Spannum!

Digitale groet

Muziek verbindt…. juist nu in deze tijd. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze repetities en optredens. Tijdens de eerste lockdown was repeteren niet mogelijk. Gelukkig konden we in juni weer starten met repeteren in twee groepen en zelfs een buitenrepetitie met de hele groep. Vanaf september konden de repetities weer met de hele groep doorgaan, uiteraard op anderhalve meter. Tijdens de tweede lockdown zijn de repetities voorlopig gestopt. Maar we komen wel elke twee weken digitaal bij elkaar voor een digitale kwis. In december hopen we buiten weer wat kerstmuziek in Spannum te laten horen. Graag tot dan! Blijf gezond!

Krystkonsert 15 december a.s.

Op zondag 15 december a.s. speelt CMV Oranje Spannum in de boerderij van Monique Bartels (Tsjerkebuorren 1, Spannum). Ook het jongerenkoor Lelielûd laat van zich horen.

Kom in de kerstsfeer met glühwein, chocolademelk en sfeerfolle kerstnummers. Fan herte wolkom!

Jubileumconcert 16 maart

CMV Oranje Spannum bestaat 120 jaar. Dat vieren we met een speciaal jubileumconcert op zaterdag 16 maart 2019. Onze speciale gast is de popband WIEBE. Laat je verrassen door een mix van fanfare en popmuziek!

Kijk voor meer informatie op onze facebookpagina

We zien jullie graag in de Helling in Winsum. Wolkom!