Start nieuwe seizoen

Op dinsdag 11 september starten we met het seizoen 2018 – 2019! Wil je ook eens een kijkje nemen bij onze repetitie? Je bent van harte welkom om langs te komen op de dinsdagavond in Us Gebou in Spannum.